Servis klimatizacii profylaxia

Poskytujeme 2 druhy servisov: Odborný profylaktický a doplnkový parný servis klimatizácie

Odporúčame vykonávať pravidelný profylaktický (odborný) servis vašich klimatizačných jednotiek, a to najmä z dôvodu 100% eliminácie všetkých vírusov, baktérií, nečistôt a plesní, ktoré sa mohli usadiť vo vnútornej jednotke na výparníku, filtroch, plastoch a pod. Pri vnútornej klimatizačnej jednotke, ktorá javí známky extrémneho znečistenia, okrem bežných úkonov týkajúcich sa odborného servisu odporúčame vykonať i špeciálne čistenie parným prístrojom alebo ak tento úkon nie je možný, odporúčame vnútorné jednotky rozobrať a manuálne vyčistiť, prípadne použiť špeciálne chemicky upravené čistiace prostriedky  – ide o doplnkové spoplatnené služby.

Profylaktický servis klimatizácie (čistenie klimatizácie)

Ak chcete zabezpečiť čo najdlhšiu životnosť vašej klimatizácie, zachovať jej plnú funkčnosť a zároveň dosiahnuť maximálnu čistotu ovzdušia, treba myslieť na pravidelný profylaktický (odborný) servis klimatizácie. Priebežnú údržbu nazývame odborne profylaktickým servisom. Prečo je profylaktický servis dôležitý? Hlavne preto, aby sa predĺžila životnosť zariadenia a došlo k vyčisteniu/dezinfekcii jednotiek, ktoré odporúčame realizovať min. 1 krát ročne. Čistenie klimatizácie je však vhodné realizovať aspoň 2 krát ročne, a to na jeseň, teda po skončení letného režimu používania klimatizácie a na jar, po ukončení zimného režimu, t.j. pred hlavnou letnou sezónou. Zároveň je potrebné klímu čistiť vždy, ak začnete cítiť nepríjemný zápach.

Profylaktický servis klimatizácie pozostáva z:

  • vyčistenia a odbornej dezinfekcie filtrov a výmenníkov klimatizačného zariadenia – špeciálny dezinfekčný roztok s nano – technológiou odstraňuje 100 % plesní a baktérii, ktoré vznikajú pri kondenzácii  v odtokovej vaničke, vyčistenia jednotlivých vybraných súčastí vnútornej jednotky a vonkajšej jednotky (podľa stavu zariadenia),
  • kontroly tlaku chladiaceho média vo vonkajšej jednotke, pretože i malý úbytok chladiaceho média môže zásadne ovplyvniť životnosť kompresora (v prípade jeho nedostatku sa chladivo dopĺňa),
  • kontroly elektrického zapojenia,
  • kontroly odtoku kondenzátu (kde často objavíme aj nežiadúcich ,,podnájomníkov“),
  • kontroly ostatných súčastí, dôležitých pre správne fungovanie zariadenia.
  • Ak je vnútorná jednotka extrémne znečistená za doplatok (podla aktuálneho cenníka) technik odporučí jednotku vyservisovať špeciálnym parným prístrojom alebo ručne rozobrať súčasti vnútornej jednotky a ručne vyčistiť. Na jednotlivé typy menej intenzívneho znečistenia, používame i špeciálne čistiace prostriedky.

Čistenie parou – samostatná služba na objednávku (pri extrémnom znečistení)

Ako osvedčený liek na extrémne znečistené, plesnivé a zapáchajúce vnútorné jednotky sa nám osvedčilo špeciálne čistenie parným čističom. Pri tomto type čistenia pri vnútornej jednotke ,,rozoberieme” predné výfukové lamely, príp. veľkú časť vnútornej jednotky, aby sme sa dostali až k ventilátoru, kde odstraňujeme parou precízne všetky vírusy, nečistoty, baktérie a plesne. V prípade, ak technik pri klasickom profylaktickom servise vyhodnotí extrémne znečistenie, alebo ak vnútorná jednotka nebola viac ako 2-3 sezóny servisovaná, náš technik Vám túto samostatne spoplatnenú službu odporučí vykonať (dané čistenie nevykonávame u klim. jednotiek s ionizátorom vzduchu, ktorý je umiestnený na výparníku, a ak sa nedá demontovať, čistí sa parou len vrtuľa ventilátora, plasty a druhá strana výparníku, kde sa nenachádza ionizátor vzduchu, alebo u typov jednotiek, ktoré nie sú z hľadiska prevedenia na to uspôsobené). Táto služba je spoplatnená, a vykonáva sa len na podnet alebo odporúčanie technika cca v 20% prípadov. V prípade, že jednotka nie je vhodným typom pre parné čistenie, môže technik odporučiť vykonať manuálne rozobratie jednotky a ručné umytie vnútorných súčastí (spoplatnená služba).

Cenník servisu pre rok 2024 – ,,Sezóna“:

 

*ak ste nenašli Váš typ klimatizácie, neváhajte nás prosím kontaktovať, radi pripravíme ponuku na mieru.