Servis klimatizacii profylaxia

Poskytujeme 2 druhy servisov: Odborný profylaktický a doplnkový parný servis klimatizácie

Odporúčame vykonávať pravidelný profylaktický (odborný) servis vašich klimatizačných jednotiek,a to najmä z dôvodu 100% eliminácie všetkých vírusov, baktérií, nečistôt a plesní, ktoré sa mohli usadiť vo vnútornej jednotke na výparníku, filtroch, plastoch a pod. Pri vnútornej klimatizačnej jednotke, ktorá javí známky extrémneho znečistenia, okrem bežných úkonov týkajúcich sa odborného servisu odporúčame vykonať i špeciálne čistenie parným prístrojom alebo ak tento úkon nie je možný, odporúčame vnútorné jednotky rozobrať a manuálne vyčistiť  – ide o doplnkovú spoplatnenú službu.

Profylaktický servis klimatizácie (čistenie klimatizácie)

Ak chcete zabezpečiť čo najdlhšiu životnosť vašej klimatizácie, zachovať jej plnú funkčnosť a zároveň dosiahnuť maximálnu čistotu ovzdušia, treba myslieť na pravidelný profylaktický (odborný) servis klimatizácie. Priebežnú údržbu nazývame odborne profylaktickým servisom. Prečo je profylaktický servis dôležitý? Hlavne preto, aby sa predĺžila životnosť zariadenia a došlo k vyčisteniu/dezinfekcii jednotiek, ktoré odporúčame realizovať min. 1 krát ročne. Čistenie klimatizácie je však vhodné realizovať aspoň 2 krát ročne, a to na jeseň, teda po skončení letného režimu používania klimatizácie a na jar, po ukončení zimného režimu, t.j. pred hlavnou letnou sezónou. Zároveň je potrebné klímu čistiť vždy, ak začnete cítiť nepríjemný zápach.

Profylaktický servis klimatizácie pozostáva z:

 • vyčistenia a odbornej dezinfekcie filtrov a výmenníkov klimatizačného zariadenia – špeciálny dezinfekčný roztok odstraňuje 100 % plesní a baktérii, ktoré vznikajú pri kondenzácii  v odtokovej vaničke, vyčistenia jednotlivých vybraných súčastí vnútornej jednotky (podľa stavu zariadenia),
 • kontroly tlaku chladiaceho média vo vonkajšej jednotke, pretože i malý úbytok chladiaceho média môže zásadne ovplyvniť životnosť kompresora (v prípade jeho nedostatku sa chladivo dopĺňa), z bežného očistenia vonkajšej jednotky,
 • kontroly elektrického zapojenia,
 • kontroly odtoku kondenzátu,
 • kontroly ostatných súčastí, dôležitých pre správne fungovanie zariadenia,
 • ak je vnút. jednotka extrémne znečistená za doplatok (podla aktuálneho cenníka) technik odporučí jednotku vyservisovať parným prístrojom, ručným rozobratím jednotky.

Čistenie parou – samostatná služba na objednávku (pri extrémnom znečistení)

Ako osvedčený liek na extrémne znečistené, plesnivé a zapáchajúce vnútorné jednotky sa nám osvedčilo špeciálne čistenie parným čističom. Pri tomto type čistenia pri vnútornej jednotke ,,rozoberieme” predné výfukové lamely, príp. veľkú časť vnútornej jednotky, aby sme sa dostali až k ventilátoru, kde odstraňujeme parou precízne všetky vírusy, nečistoty, baktérie a plesne. V prípade, ak technik pri klasickom profylaktickom servise vyhodnotí extrémne znečistenie, alebo ak vnútorná jednotka nebola viac ako 2-3 sezóny servisovaná, náš technik Vám túto samostatne spoplatnenú službu odporučí vykonať (dané čistenie nevykonávame u klim. jednotiek s ionizátorom vzduchu, ktorý je umiestnený na výparníku, a ak sa nedá demontovať, čistí sa parou len vrtuľa ventilátora, plasty a druhá strana výparníku, kde sa nenachádza ionizátor vzduchu, alebo u typov jednotiek, ktoré nie sú z hľadiska prevedenia na to uspôsobené). Táto služba je spoplatnená, a vykonáva sa len na podnet alebo odporúčanie technika cca v 20% prípadov. V prípade, že jednotka nie je vhodným typom pre parné čistenie, môže technik odporučiť vykonať manuálne rozobratie jednotky a ručné umytie vnútorných súčastí. 

Cenník profylaktického servisu klimatizácie a čistenie parou – aktuálny k 19.9.2022

 1. Kompletný servis klimatizácie – monosplit (1 x vonkajšia, 1x vnútorná jednotka) –  75 eur s DPH
 2. Kompletný servis klimatizácie – multisplit (1 x vonkajšia, 2x vnútorná jednotka) –  90 eur s DPH
 3. Kompletný servis klimatizácie – multisplit (1 x vonkajšia, 3x vnútorná jednotka) –  120 eur s DPH
 4. Servis vnútornej jednotky klimatizácie (multisplit) – 1 ks/nástenná (27 eur s DPH)
 5. Servis vnútornej jednotky klimatizácie (multisplit) – 1 ks/kazetová, podstropná, kanálová (38 eur s DPH)
 6. Servis vonkajšej jednotky klimatizácie (multisplit) – 1 ks (38 eur s DPH)
 7. V prípade nutnosti použitia pary (extrémne znečistenie vnútorných jednotiek, a pod.) – parné čistenie/rozobratie a ručné umytie – + 17 eur s DPH k servisu/1 ks vnútorná jednotka. Pre viac informácií, stačí nás kontaktovať.
 8. V prípade nedostatku chladiva R32, R410 a potrebe jeho doplnenia, sa účtuje poplatok podľa skutočnej spotreby 12 eur/100 gramov

V cene sú zahrnuté dopravné náklady, certifikované dezinfekčné prostriedky a servisné úkony popísané vyššie. Servis vykonávame prednostne v rámci BA a okolia (do 20 km, inak s doplatkom za dopravu po dohode), a všetkým ,,našim klientom“ na západnom na strednom Slovensku po objednávke.

Cenník servisu pre ,,našich klientov“ pre sezónu 2022/23 – jesenná akcia (montáž a dodávka zariadenia od nás v uplynulých rokoch)

 1. Servis klimatizácie – monosplit (1 x vonkajšia, 1x vnútorná jednotka) –  66 eur s DPH (Bratislava a okolie + inak príplatok za dopravu)
 2. Servis klimatizácie (multisplit – 1 x vonkajšia, 2x vnútorná jednotka) – 86 eur s DPH (Bratislava a okolie + inak príplatok za dopravu)
 3. Servis klimatizácie (multisplit – 1 x vonkajšia, 3x vnútorná jednotka) – 108 eur s DPH (Bratislava a okolie + inak príplatok za dopravu)
 4. Servis vnútornej jednotky klimatizácie (multisplit) – 1 ks/kazetová, podstropná, kanálová (doplatok 10 eur s DPH/1ks k ceny vyššie)
 5. V prípade nutnosti použitia pary (extrémne znečistenie vnútorných jednotiek, a pod.) – parné čistenie/rozobratie a ručné umytie – + 17 eur s DPH k servisu/1 ks vnútorná jednotka. Pre viac informácií, stačí nás kontaktovať.
 6. V prípade nedostatku chladiva R32, R410 a potrebe jeho doplnenia, sa účtuje poplatok podľa skutočnej spotreby 12 eur/100 gramov.
 7. Doplatok za dopravu sa dohaduje individuálne.