Servis klimatizacii profylaxia

NOVINKA: servis klimatizácie parou a ozónová dezinfekcia priestoru

V súčasnej situácii vyslovene odporúčame vykonať profylaktický servis vašich klimatizačných jednotiek,a to najmä z dôvodu 100% eliminácie všetkých vírusov, baktérií, nečistôt a plesní, ktoré sa mohli usadiť vo vnútornej jednotke na výparníku, filtroch, plastoch a pod. Pri každej vnútornej klimatizačnej jednotke, ktorá javí známky extrémneho znečistenia, okrem bežných úkonov týkajúcich sa odborného servisu odporúčme vykonať i špeciálne čistenie parným prístrojom. V prípade záujmu Vám vieme poskytnúť aj službu ozónovej dezinfekcie priestoru. Služby sú samostatne spoplatnené.*

Profylaktický servis klimatizácie (čistenie klimatizácie)

Ak chcete zabezpečiť čo najdlhšiu životnosť vašej klimatizácie, zachovať jej plnú funkčnosť a zároveň dosiahnuť maximálnu čistotu ovzdušia, treba myslieť na pravidelný profylaktický (odborný) servis klimatizácie. Priebežnú údržbu nazývame aj profylaktickým servisom. Prečo je profylaktický servis dôležitý? Hlavne preto, aby sa predĺžila životnosť zariadenia a došlo k vyčisteniu/dezinfekcii jednotiek, ktoré odporúčame realizovať min. 1 krát ročne. Čistenie klimatizácie je však vhodné realizovať aspoň 2 krát ročne, a to na jeseň, teda po skončení letného režimu používania klimatizácie a na jar, po ukončení zimného režimu, t.j. pred hlavnou letnou sezónou. Zároveň je potrebné klímu čistiť vždy, ak začnete cítiť nepríjemný zápach.

Profylaktický servis klimatizácie pozostáva z:

 • vyčistenia a odbornej dezinfekcie filtrov a výmenníkov klimatizačného zariadenia – špeciálny dezinfekčný roztok odstraňuje 100 % plesní a baktérii, ktoré vznikajú pri kondenzácii  v odtokovej vaničke, vyčistenia jednotlivých vybraných súčastí vnútornej jednotky parným prístrojom,
 • kontroly tlaku chladiaceho média vo vonkajšej jednotke, pretože i malý úbytok chladiaceho média môže zásadne ovplyvniť životnosť kompresora (v prípade jeho nedostatku sa chladivo dopĺňa),
 • kontroly elektrického zapojenia,
 • kontroly odtoku kondenzátu,
 • kontroly ostatných súčastí, dôležitých pre správne fungovanie zariadenia.
 • Servis od 1.4.2020 vykonávame na požiadanie v ochranných prostriedkoch (rukavice, rúško, návleky, štíty) pre maximálnu ochranu nášho aj Vášho zdravia! Po vykonaná servisu vieme na želanie klienta priestor (byt, dom, kanceláriu) vydezinfikovať a deodorizovať ozónovým čističom. 

Čistenie klimatizácie parou

Zabezpečujeme špeciálne čistenie vnútorných jednotiek parným čističom. Pri tomto type čistenia pri vnútornej jednotke ,,rozoberieme” predné výfukové lamely, aby sme sa dostali až k ventilátoru na vnútornej jednotke, kde odstraňujeme parou precízne všetky vírusy, nečistoty, baktérie a plesne. V prípade, ak technik pri klasickom profylaktickom servise vyhodnotí extrémne znečistenie, alebo ak vnútorná jednotka nebola viac ako 2-3 sezóny servisovaná, náš technik Vám túto samostatne spoplatnenú službu odporučí vykonať (dané čistenie nevykonávame u klim. jednotiek s ionizátorom vzduchu, ktorý je umiestnený na výparníku, a ak sa nedá demontovať, čistí sa parou len vrtuľa ventilátora, plasty a druhá strana výparníku, kde sa nenachádza ionizátor vzduchu, alebo u typov jednotiek, ktoré nie sú z hľadiska prevedenia na to uspôsobené).

Cenník profylaktického servisu klimatizácie a čistenie parou

 • Kompletný servis klimatizácie – monosplit (1 x vonkajšia, 1x vnútorná jednotka) –  60 eur (72 eur s DPH)
 • Servis vnútornej jednotky klimatizácie (multisplit) – 21,67 eur/1 ks/nástenná (26 eur s DPH)
 • Servis vnútornej jednotky klimatizácie (multisplit) – 30 eur/1 ks/kazetová, kanálová, podstropná (36 eur s DPH)
 • Servis vonkajšej jednotky klimatizácie (multisplit) – 30 eur/1 ks (36 eur s DPH)
 • V prípade nutnosti použitia pary (extrémne znečistenie, dlhší čas, kedy nedošlo k servisu jednotky a pod.) – parné čistenie – + 15 eur s DPH k servisu

Ceny sú uvedené bez DPH (v zátvorke s DPH). Dopravné náklady, náklady na dezinfekčné prostriedky sú súčasťou ceny. Servis vykonávame prednostne v rámci BA a okolia, a našim klientom na západnom na strednom Slovensku. V prípade nedostatku chladiva R32, R410 a potrebe jeho doplnenia, sa účtuje podľa skutočnej spotreby v sume 12 eur s DPH/100 gramov.

,,Naši klienti (montáž a dodávka zariadenia od nás) hradia za kompletný servis v zmysle vystaveného záručného listu – aktuálne pre sezónu 2020: monosplit – 50 eur (60 eur s DPH), multisplit od 70 eur (od 84 eur s DPH).“

Ozónové čistenie priestoru

V tejto zložitej situácii, sme pristúpili k špeciálnemu čisteniu priestorov, kde vykonávame servis alebo montáž jednotiek, a pre zabezpečenie maximálneho zdravotného komfortu, bezpečnosti a dezinfekcie priestorov vykonávame ozónovú dezinfekciu a deodorizáciu miestností, kde sa budete pohybovať po odchode našich technikov (po montáži, po servise). Náš ozónový prístroj odstraňuje 99,9% baktérií, vírusov, plesní, húb, roztočov, atď. a pracuje na molekulovej, resp. bunkovej úrovni. Pár informácii o ozóne:

 • Ozón je plyn, ktorý sa dostane do všetkých miest v priestore, do pórov kobercov, čalúnenia, do filtrov klimatizačnej jednotky a pod., čo sa určite nepodarí žiadnemu z čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.
 • Ozón je najsilnejšie dezinfekčné činidlo, ktoré sa prirodzene vyskytuje v prírode. Je 50 x účinnejší ako chlór, a na rozdiel od chlóru je biologicky a ekologicky nezávadný, keďže sa pomerne rýchlo rozpadá späť na kyslík (02), ktorý ak je vystavený elektrickému výboju, rozštiepi sa na 2 samotné atómy (O), tie sa ďalej spájajú a vytvárajú 3-atómovú molekulu kyslíka (03), v ktorej je nahromadené väčšie množstvo energie, a preto sa ozón po splnení svoje funkcie ďalej rýchlo rozpadá na molekulový kyslík. Napr. po väčšej búrke sprevádzanej bleskami, je vzduch akýsi „čerstvejší,“ a ľahšie sa Vám dýcha, a to je spôsobené práve zvýšenou koncentráciou Ozónu v ovzduší, ktorý vznikol počas elektrochemických procesov v atmosfére.
 • Ozónové čistenie je vhodné pre alergikov, astmatikov a malé deti (pri ozónovom čistení a cca 30 min. po, musí byť priestor bez osôb, domácich miláčikov, a rastlín).
 • Ozónové čistenie priestoru bez servisu klimatizácií je možné. Cena závisí od m2, ktoré požadujete vydezinfikovať a deorizovať, napíšte nám radi Vám pripravíme cenovú ponuku na mieru.

V rámci našich montáží v mesiacoch apríl – máj 2020 je čistenie ozónom vykonávané zdarma na požiadanie klienta. Pri vykonávaní profylaktického servisu sa cena ozónového čistenia odvíja od m2, ktoré je potrebné dezinfikovať.