Montaz a instalacia klimatizacie

Pred montážou klimatizácie

Montáž klimatizácie je proces, ktorý si vyžaduje profesionálny prístup a odbornosť. Predtým, ako pristúpime k realizácii dodávky a montáže, treba sa s klientom dohodnúť, akú časť bytu alebo domu chce chladiť. Pri obhliadke priestoru alebo v rámci online poradenstva konzultujeme s klientom umiestnenie vonkajšej a vnútornej jednotky tak, aby chladenie/kúrenie bolo v tomto priestore čo najefektívnejšie. Musíme tiež overiť, kde sa bude klimatizácia napájať na zdroj energie: kde sa nachádza vhodná zásuvka, prípadne napojenie na samostatný istič do rozvodnej skrine a pod. Ďalšia dôležitá vec je odtok kondenzovanej vody z klimatizačnej jednotky. V panelových domoch môže stekať z vonkajšej jednotky voľne po stene z paneláku, ale my vždy preferujeme riešenie prostredníctvom PVC rúrky, ktorá je vysunutá cca 70 cm od steny tak, aby kvapkajúca voda nestekala susedom na parapety alebo balkón.  V rodinných domoch napájame najčastejšie zvod kondenzovanej vody do odtokov.

Trvanie, hlučnosť a prach

Montáž klasického MONOSPLITU, t.  j. montáž klimatizácie pozostávajúcej z jednej vnútornej a jednej vonkajšej jednotky trvá cca 2 – 4  hodiny v závislosti od typu muriva (vŕtanie cez panel alebo tehlu) a od vzdialenosti medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou. Keď sa vŕta cez panel trvá to o čosi dlhšie, vzhľadom na mimoriadne intenzívny hluk je vhodné vopred informovať o montáži susedov. Samotné vŕtanie produkuje prach a odpad z diery, ktorý hneď odsávame stavebným vysávačom, ktorý je natoľko výkonný, že v okruhu jedného metra ostáva len jemný prach, ktorý sa dodatočne po vysáva po dovŕtaní prierezu. So sebou nosíme aj igelit a krycí papier, ktorým zakryjeme najbližšie časti nábytku, ktoré môžu byť zasiahnuté. Montáž MULTISPLIT klimatizácie trvá zvyčajne okolo 3 – 6 hodín.

Montáž klimatizácie – postup činností

Vnútorná jednotka

Montáž začína vnútornou jednotkou, ktorá sa osadí pomocou konzoly. Nasleduje prieraz cez stenu pre medené (CU) potrubie, rúrku na kondenzovanú vodu a káble. Používajú sa dva druhy káblov – napájacie káble pre napojenie jednotky do elektriny a komunikačné káble, pre komunikáciu vnútornej a vonkajšej jednotky. Ďalej sa natiahne trasa – ak je vonkajšia a vnútorná jednotka od seba vzdialená viac ako len cez stenu, treba namontovať lišty od vnútornej jednotky k vonkajšej (v panelákoch si ľudia väčšinou vyberajú natiahnutie trasy cez lišty a nie cez zatekanie do muriva. Zabudovanie do muriva je zložitejšie a vyžaduje si menšie stavebné úpravy, pri ktorých vzniká dosť veľa prachu, keďže že panel je plný železa a betónu, ktorý treba vydrážkovať a vysekať. Do líšt sa následne uloží CU potrubie. Až potom môžeme zavesiť samotnú vnútornú jednotku na pripravené konzoly a pripojiť ju na CU potrubie, kondenz a káble.

Vonkajšia jednotka

Montáž vonkajšej jednotky: ako prvú namontujeme konzolu, na ktorú sa vešia vonkajšia jednotka (pokiaľ sa nevešia jednotka na stenu, položí sa na podstavce na balkón alebo terasu). Keď je konzola namontovaná, pripevníme na ňu samotnú vonkajšiu jednotku, ktorú zaistíme šroubami tak, aby nemohla z konzoly spadnúť. Potom príde na rad samotné pripojenie CU rozvodov, prívodného kábla a komunikácie. Po týchto úkonoch nasleduje kontrola tesnosti (vákuovanie – týmto procesom sa z potrubia odstraňuje vlhkosť s špina, ktorá by mohla spôsobiť znehodnotenie chladiva, a tým by sa mohol poškodiť kompresor v zariadení). Keď drží vákum, vieme,  že tesnosť potrubia je výborná a môžeme vpustiť chladivo do obehu.

Testovací režim

Klimatizácia je pripravená na spustenie. Pustíme ju do testovacieho režimu a kontrolujeme, či jednotka funguje tak, ako má. Popri tom priestor montáže dáme do pôvodného stavu. Spíšeme montážny denník, v ktorom sa udáva sériove číslo klimatizácie a meno technika, pretože žiadny dodávateľ vám nevyreklamuje zariadenie, ak nemá doložené, že klimatizácia bola namontovaná odborne certifikovaným technikom.

Ukážka inštalácie

Pozrite si článok s dokumentáciou inštalácie klimatizácie u nášho zákazníka.

Montáž klimatizácie – cena

Cena montáže sa skladá z ceny práce a ceny materiálu. Cena práce aj cena materiálu závisí od náročnosti inštalácie a vzdialenosti vnútornej jednotky od vonkajšej jednotky. Uvádzame orientačný cenník prác, ktorý vždy so zákazníkom precizujeme po obhliadke priestoru alebo po online poradenstve, resp. dohode o umiestnení zariadení:

  • montáž klimatizácie monosplit – od 160 eur bez DPH
  • montáž klimatizácie multisplit – od 300 eur bez DPH
  • montážny materiál ( lišty, iný montážny, spojovacía kotviaci materiál) – od 23.50 eur/1kpl  bez DPH
  • konzola na upevnenie vonkajšej jednotky – od 25 eur bez DPH
  • Cu potrubie, kondenz, komunikácia – 1bm/18 eur bez DPH
  • dopravné – od 15 do 50 eur bez DPH v závislosti od miesta montáže

Cena montáže monosplitovej klimatizačnej jednotky zakúpenej prostredníctvom našej spol. s použitím 3 bm Cu potrubia, komunikácie, kondenzu a líšt, iného spojovacieho materiálu, s dopravou vychádza od 277,50 eur/ bez DPH (333 eur s DPH).