Pri realizácii klimatizačných rozvodov Vám zrealizujeme kompletnú predprípravu na neskoršiu montáž klimatizácie. Využíva sa izolované medené potrubie hrúbka steny 0,8 mm alebo 10 mm. Veľkosti potrubia sa menia v závislosti od výkonnostného typu zariadenia. Pri inertných zariadeniach do 3,5 kW sa používa potrubie s priemerom 6/10 mm a od 3,5 kW do 7 kW je to priemer 6/12 mm. Nad 7kW sa používa potrubie určené výrobcom zariadenia. Pri predpríprave je dôležite určiť, aký bude vhodný výkon klimatizácie do priestoru, podla toho zvolíme typ potrubia. Predpríprava spočíva v tom, že klimatizačne rozvody sa dajú zasekať do steny tak, aby na stene bolo len zariadenie (bez líšt). V novostavbách sa používaju aj podomietkové krabice v prípade, že klimatizáciu si zákazník zakúpi neskôr.