DIagnostika a oprava klimatizacie

Náš tím poskytuje služby v oblasti diagnostiky a opravy klimatizácií. Skúsený certifikovaný elektromechanik chladiarenských zariadení dokáže správne určiť poruchu zariadenia prostredníctvom špeciálnych prístrojov.

Oprava klimatizácií

Vhodná a včasná diagnostika je nevyhnutnou súčasťou pre ďalšie správne fungovanie vášho zariadenia. Každá klimatizácia má v sebe veľa rôznych komponentov, ktoré sa môžu pokaziť, prípadne opotrebovať. Pri staršom type klimatizácií je nutné vždy klimatizačnú jednotku v prípade jej poruchy rozobrať a skontrolovať každú jej časť. Novšie typy klimatizácií majú na vnútornej jednotke zabudované diódové kontrolky, ktoré hlásia presný typ, resp. druh problému, ktoré technik prostredníctvom intenzity blikania diódy dokáže dešifrovať a následne poruchu odstrániť bez ďalšieho zbytočného zásahu do klimatizačného zariadenia.

Oprava kvalitnejších klimatizačných zariadení býva pri pravidelnom servise a údržbe skôr výnimkou, ale samozrejme môže nastať situácia, kedy je oprava nevyhnutná. Zo skúseností vieme, že najčastejšou poruchou elektroniky na klimatizačnom zariadení je napr. poškodenie rozbehového kondenzátora alebo poškodenie teplotného čidla, pričom tieto súčasti je možné opraviť, resp. vymeniť za nové. Nie vždy je oprava klimatizácie možná, napr. v prípadoch vážneho poškodenia kompresora pri starších typoch klimatizačných jednotiek. Vtedy zákazníkom odporúčame lacnejšiu alternatívu, ktorou je výmena celej klimatizácie.

Cenník

  • diagnostika poruchy klimatizácie, zásah technika – 25 eur/hod.,
  • oprava klimatizácie – 30 eur/hod.

Ceny sú uvedené bez DPH, dopravné náklady sa účtujú samostatne po dohode s klientom. V mesiaci máj-júl vykonávame diagnostiku poruchy, opravy klimatizačných zariadení len u zákazníkov, ktorí si zakúpili zariadenie prostredníctvom našej spoločnosti.